دیکشنری معروف که تمامی کلمات را ترجمه میکند.  Dictionary English Persia

از فارسی به انگلیسی و برعکس 

باسرعتی باورنکردنی کلمات مورد نظر را ترجمه میکند


برای دانلود بر روی آیکون زیر کلیک کنید:


3 : MB